Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Datum objave: 12.08.2022

Razpisni rok: 30.08.2022

Naročnik: STO - Slovenska turistična organizacija

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

Slovenska turistična organizacija (STO) je objavila nov javni poziv za izvedbo storitev turističnega vodenja, v vrednosti 300.000 evrov, spletne prijave pa sprejema od 16. avgusta od 13. ure do 30. avgusta do 13. ure 2022.

Po uspešno zaključenem javnem pozivu v preteklih dveh letih in na podlagi več pobud, prejetih s strani turističnih vodnikov in drugih deležnikov slovenskega turističnega gospodarstva, je STO pripravila nov javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji.

Cilji javnega poziva za turistične vodnike so:

·        Pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in trajnostnega razvoja v skladu z vizijo zelene butične destinacije, za večjo vrednost in manjši odtis za vse, kot opredeljeno v SST 2022- 2028 in upoštevano v Programu dela STO za leto 2022;

·        Dvig pomena turističnega vodenja in podpora delovanju turističnim vodnikom ter ohranjanje oz. dvig kvalitete podpornih turističnih storitev, s podrejenimi cilji:

o   spodbuditi zavedanje, da je turistično vodenje več kot le usmerjanje turista na njegovi poti (dodatne informacije, zanimivosti, izbor najboljše znamenitosti/ ponudbe na lokaciji) ampak le to izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji,

o   da obstajajo tudi specializirana vodenja (mestno, kolesarsko, pohodniško itn.), prirejena in prilagojena po meri uporabnika;

o   ohranjanje nivoja kakovosti storitve turističnega vodenja za vodenje po  Sloveniji;

o   pospeševanje vključevanja butične in inovativne ponudbe ter 5* doživetij (unique experiences) v programe turističnega vodenja;

·        Geografska razpršitev turističnih tokov po vsej Sloveniji;

·        Povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne turistične ponudbe;

·        Povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turizmu in gostov;

·        Spodbuditi povezovanje ključnih deležnikov v turizmu z namenom dviga kakovosti ponudbe in izkušnje gosta na destinaciji.

 

STO povrne stroške osnovnega vodenja turističnemu vodniku, destinaciji ali agenciji, torej ta strošek se ne zaračunava turistu, ampak turist prejme osnovno vodenje do 2 ur brezplačno, oz. po znižani ceni, če ponudba vključuje dodatno ponudbo. STO si prizadeva in spodbuja vse prijavitelje, da v svojo ponudbo turističnih vodenj vključijo obogateno ponudbo iz lokalnega okolja v obliki plačljivih doživetij in na ta način pomagajo k okrevanju in vzajemni krepitvi slovenskega turističnega gospodarstva.

Turistična vodenja se bodo lahko izvajala od prejema naročilnice do 30. novembra letos, namenjena tujim in domačim turistom. Posamezni licencirani turistični vodnik lahko opravi do največ 70 turističnih vodenj, kandidira pa lahko za projekte turističnega vodenja od 1.000 do 7.000 evrov z DDV, odvisno od statusa in izpolnjenih pogojev prijavitelja.

STO se zaveda, da so usposobljeni in licencirani turistični vodniki neprecenljivi pri ustvarjanju edinstvenih, avtentičnih in personaliziranih doživetij in spoznavanju in odkrivanju Slovenije ter njene bogate zgodovine, dediščine in zgodb iz vseh destinacij. Njihova vloga in pomen v turistični panogi sta bistvena za oblikovanje kakovostne turistične ponudbe v Sloveniji.

Več informacij o javnem pozivu je na voljo na tej povezavi.

Naroči se na obvestila o novih razpisih