Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete)

Datum objave: 28.09.2022

Razpisni rok: 29.05.2023

Naročnik: MGRT

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa:

SKLOP 1 - sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5 zvezdic- v nadaljevanju * oz. 3-4 jabolka).

SKLOP 2 - sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5* oz. 3-4 jabolka).

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:

 • hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
 • penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
 • turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
 • kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
 • glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Pogoji investicije:

 • načrtovana vrednost investicije mora znašati najmanj 300.000 EUR;
 • zagotovljena morajo biti lastna sredstva v višini 25% celotnih upravičenih stroškov;
 • vsaj 50% upravičenih stroškov investicije mora biti namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti;
 • vsi nastanitveni obrati bodo morali po zaključeni investiciji obratovati najmanj 10 mesecev na leto;
 • investicija mora vključevati elemente digitalizacije.

Upravičenci

Mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge in s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji.

Upravičenci morajo imeti registrirano eno od naslednjih dejavnosti:

 • SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami
 • SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov

 

Roki za oddajo vlog so: 5. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Naroči se na obvestila o novih razpisih