Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Datum objave: 14.09.2022

Razpisni rok: 15.11.2022

Naročnik: SPIRIT Slovenija

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

Upravičenci: so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji in so bile registrirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge do 1. decembra 2021. Pomoč lahko prejmejo društva in zavodi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kot tudi vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva, medtem ko za pomoč ne bodo mogli zaprositi subjekti iz finančne in zavarovalne dejavnosti.

Zakon predvideva tri vrste pomoči za gospodarstvo

  1. Prva je enostavna pomoč, ki sledi pogojem iz točke 2.1 Začasnega kriznega okvira in lahko znaša do 500.000 evrov in do 50 % upravičenih stroškov.
  2. Druga je posebna pomoč, ki temelji na pogojih iz točke 2.4 Začasnega kriznega okvira in je omejena z 2.000.000 evrov in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022 naprej limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021.
  3. Tretja pomoč pa je namenjena energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 evrov, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 50 % oziroma v nekaterih primerih pa do 70 % upravičenih stroškov.

Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina že vključil v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.

Vloge bodo upravičenci lahko oddajali v digitalni obliki med 1. in 15. novembrom 2022 preko elektronske aplikacije na Javno agencijo SPIRIT Slovenija.  Vloge bodo lahko vlagali le zakoniti zastopniki, za kar morajo imeti urejeno kvalificirano digitalno potrdilo.

Več o zakonu lahko preberete v Uradnem listu. Za dodatne informacije pa smo na voljo tudi na RRA Zeleni kras na 05 721 22 40 ali preko maila na ziva@rra-zk.si.

Naroči se na obvestila o novih razpisih