Slovenski podjetniški sklad (SPS) razpisuje krizno likvidnostne kredite

Datum objave: 10.10.2022

Razpisni rok: 15.11.2022

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

Slovenski podjetniški sklad (SPS) razpisuje krizno likvidnostne kredite

SPS je skupaj z MGRT pripravil nov paket neposrednih krizno likvidnostnih kreditov v skupni višini 32 milijonov evrov, kjer bodo mikro, mala in srednje velika podjetja lahko pridobila hitro in ugodno financiranje v višini do 100.000 evrov na podjetje.

Upravičenci:

Krediti so namenjeni podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi covid-19, obenem pa posojila podjetja lahko izkoristijo za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Podjetja morajo poslovati od 20.3.2020 dalje.

Kreditni pogoji:

Znesek kredita: od 20.000,00 EUR do 100.000,00 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti   upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %, če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%.

Zavarovanje kredita:

• 5 menic podjetja in

• 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Upravičeni stroški:

  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • izdatki za opravljene storitve,
  • izdatki za plače,
  • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Rok za prijavo je 15.11.2022.

 

Za več informacij smo vam na voljo tudi na RRA Zeleni kras, na 05 721 22 40 ali na ziva@rra-zk.si.

Naroči se na obvestila o novih razpisih