Mikrokrediti Slovenskega podjetniškega sklada

Datum objave: 06.03.2023

Razpisni rok: 24.04.2023 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: Živa Ložar; 05 721 22 40 ali ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

Slovenski podjetniški sklad razpisuje nove mikrokredite. Pogoji za pridobitev kredita so vezani na posledice vpliva nalezljive bolezni covid-19 na poslovanje podjetij v letih 2019, 2020 in ali 2021.

Na razpis za pridobitev mikrokreditov v tem letu se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. Ta podjetja morajo imeti zaposlenega vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Prav tako je pogoj, da so ta podjetja utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije covid-19. Slednje se lahko kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Podjetja lahko zaprosijo za mikrokredite v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov

Slovenski podjetniški sklad ponuja mikrokredite pod ugodnimi pogoji, kot so:

  • nižje zahteve po zavarovanju (osem menic podjetja),
  • nižja obrestna mera (le na 37,5 % glavnice obračunan 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija do šest mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

 

Za pripravo vloge poskrbimo tudi na RRA Zeleni kras, kjer imate podjetja in podjetniki Primorsko-notranjske regije, s strani Občin,  do 70% sofinanciran strošek priprave.

Naroči se na obvestila o novih razpisih