Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023

Datum objave: 03.03.2023

Razpisni rok: 17.03.2023

Naročnik: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Kontaktni podatki: 01/400 5386, maja.accetto@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2023. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Dejavnosti sofinanciranja v izobraževanju odraslih v letu 2023 so:

Študijski krožki: sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje: sofinancira se izvedba dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

Parada učenja – dan učečih se skupnosti: sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja - dan učečih se skupnosti, celodnevnega dogodka na javnem mestu.

Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2023: sofinancira se koordinacija TVU 2023, ki bo izvedena v skladu s terminskim načrtom TVU.

Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih: sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2023 do 15. 11. 2023:

  • organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
  • mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih,
  • strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle,
  • novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 750.000,00 EUR. 

Naroči se na obvestila o novih razpisih