Javni razpis za finančni produkt – AGRO PF

Datum objave: 03.03.2023

Razpisni rok: 31.12.2023 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01 836 1953

Povezava na razpis

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo kmetijska gospodarstva odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije. Višina razpisa je 5.000.000 EUR.

 

Vlagatelji:

 • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ali
  • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
 • Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oz. register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2020.
 • Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

 

Višina posojila:

 • Min: 5.000 €
 • Max: 250.000 € oz. 450.000 €, v kolikor vlagatelj pri Skladu hkrati zaproša oz. ima odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 % upravičenega istega projekta.

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih