Javni razpisi o dodeljevanju spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna

Datum objave: 16.03.2023

Razpisni rok: 24.04.2023

Naročnik: Občina Postojna

Kontaktni podatki:

Povezava na razpis

Občina Postojna objavlja javne razpise o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Postojna v letu 2023, iz naslova naslednjih ukrepov:

UKREP 2: Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj

111.000,00

UKREP 4: Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij

2.000,00

UKREP 6: Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij

6.000,00

UKREP 9: Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju občine Postojna

50.000,00

 Datumi odpiranja prejetih vlog so naslednji:

-          PRVO ODPIRANJE dne 24. 4. 2023,

-          DRUGO ODPIRANJE dne 4. 9. 2023.

 

Več na povezavi: 

Javni razpisi o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna v letu 2023 - postojna.si

 

Za pomoč pri prijavi na razpise poskrbimo tudi sodelavci na RRA Zeleni kras, kjer imate prijavitelji, s strani Občine Postojna, sofinancirano pripravo vlog.

Naroči se na obvestila o novih razpisih