Razpis za pospeševanje podjetništva v občini Pivka v letu 2023

Datum objave: 16.03.2023

Razpisni rok: 20.09.2023 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Občina Pivka

Kontaktni podatki: tadeja@rra-zk.si in ziva@rra.zk.si

Povezava na razpis

Podjetja, podjetniki in vsi, ki nameravate registrirati dejavnost, lahko kandidirate na javnem razpisu za pospeševanje podjetništva v Občini Pivka.

Nameni pomoči po tem razpisu so:

  • Subvencioniranje stroškov mladih podjetij, višina razpisanih sredstev: 11.000,00 EUR
  • Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja,višina razpisanih sredstev: 3.500,00 EUR
  • Spodbujanje promocijskih aktivnosti, višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR
  • Spodbujanje izgradnje turistične infrastrukture, višina razpisanih sredstev: 10.000,00 EUR
  • Spodbujanje priprav projektov, višina razpisanih sredstev: 7.000,00 EUR
  • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razvoj in razširjanje dejavnosti višina razpisanih sredstev: 20.000,00 EUR

Roki za oddajo vlog so: 5.4.2023, 10. 5. 2023 in 20. 9. 2023.

Več o razpisu najdete na spletni strani Občine Pivka.

Za pripravo vloge se lahko obrnete na RRA Zeleni kras, Tadeja Pecman Penko, tadeja@rra-zk.si ali Živa Ložar, ziva@rra-zk.si. Občina Pivka sofinancira pripravo vloge v višini 70%.

Naroči se na obvestila o novih razpisih