Objavljena javna razpisa za standardne projekte programa Interreg Slovenija-Hrvaška

Datum objave: 24.03.2023

Razpisni rok: 24.05.2023 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Kontaktni podatki: Petro Hiršel Horvat, 01 400 3435, si-hr.mkrr@gov.si

Povezava na razpis

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisaTo pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo. Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

 

Prvi rok za predložitev vlog je:

  • javni razpis za prednostno nalogo 1 in prednostno nalogo 3 (SC 6.2) –  24. maja 2023, ob 12. uri (CET).
  • javni razpis za prednostno nalogo 2 –  21. junija 2023, ob 12. uri (CET).

 

 

Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi1 in 3

Prednostna naloga 1: zelena in prilagodljiva regija

  • Specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja nesreč in odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov
  • Specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja 4

 

Prednostna naloga 3: dostopna in povezana regija

  • Specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah Projekti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov. Jasno m

Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev vlog je na voljo skupno 19.230.000 EUR sredstev ESRR, od tega za prednostno nalogo 1 15.230.000 EUR in za prednostno nalogo 3 štiri milijone evrov. V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša od 250.000 EUR ESRR sredstev do 2,5 milijona EUR ESRR sredstev za prednostno nalogo 1 in od 200.000 EUR ESRR sredstev do 1 milijona EUR ESRR sredstev za prednostno nalogo 3 (specifični cilj 6.2)

 

 

Javni razpis za predložitev vlog za standardne projekte za prednostno nalogo 2

Predmet tega javnega razpisa za predložitev vlog je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim nalogam in pripadajočim specifičnim ciljem:

 

Prednostna naloga 2: odporna in trajnostna regija

  • Specifični cilj 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah

Za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa za predložitev vlog je na voljo skupno 18.656.4481 EUR sredstev ESRR. V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša od 250.000 EUR ESRR sredstev do 2,5 milijona EUR ESRR sredstev.

Naroči se na obvestila o novih razpisih