Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Datum objave: 31.03.2023

Razpisni rok: 18.09.2023

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Kontaktni podatki: gp.mgts@gov.si

Povezava na razpis

Namen razpisa je spodbuditi vse, ki delujejo na področju turizma in gostinstvu, k uvajanju trajnostnega poslovanja in standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih, turističnih atrakcijah in turističnih agencijah ter k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega oziroma trajnostnega znaka. S tem pa lahko vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Z razpisom se sofinancira stroške pridobitve enega od mednarodno uveljavljenih okoljskih ali trajnostnih znakov: EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja okoljskega oziroma trajnostnega znaka lahko dosega največ 3500 evrov za posamezen objekt oziroma atrakcijo.

Upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev na področju ekološkega oziroma trajnostnega managementa, izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega oziroma trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka (stroški certificiranja) in stroški označevalnih tabel. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

Naroči se na obvestila o novih razpisih