Javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024

Datum objave: 17.04.2023

Razpisni rok: 17.05.2023

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Kontaktni podatki: Živa Ložar; 05 721 22 40 ali ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

MGTŠ je objavilo težko pričakovani javni razpis za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije v letih 2023-2024.

 

Na voljo je 1,5 mio EUR sredstev, s katerimi bodo podporli predvidoma 10 pilotnih projektov, ki bodo z razvojem ali širitvijo gospodarske dejavnosti, skladno z načeli socialne ekonomije in zadružništva, prispevali k ustvarjanju pozitivnih družbenih učinkov, širitvi ponudbe na trgu ter oblikovali poslovne modele, ki bodo zagotavljali trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma zagotovili trajno ponudbo v projektu razvitega blaga na trgu.

Sofinanciranje je do 100 % upravičenih stroškov projekta.

 

Sofinanciran bo največ en projekt na posameznem področju, ki ga določa Strategija razvoja Slovenije 2030:

 1. Zdravo in aktivno življenje.
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo.
 3. Dostojno življenje za vse.
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete.
 5. Gospodarska stabilnost.
 6. Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor.
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta.
 8. Nizko-ogljično krožno gospodarstvo.
 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov.
 10. Zaupanja vreden pravni sistem.
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija.
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

 

Upravičenci so subjekti socialne ekonomije, opredeljeni v Zakonu o socialnem podjetništvu, tj. registrirana socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, zaposlitveni centri in nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), ki niso ustanovljeni izključno z namenom pridobivanja dobička, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna oseba registrirani tudi za opravljanje gospodarske dejavnosti.

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih