Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Datum objave: 09.06.2023

Razpisni rok: 03.07.2023

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Kontaktni podatki: gp.mgts@gov.si

Povezava na razpis

Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023

Cilj javnega razpisa je sofinancirati obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitev ali vzpostavitev novih javnih zunanjih športnih površin, s čimer bo dosežena športno tehnološka posodobitev obstoječih javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic ter bo povečana kakovost in število javno dostopnih zunanjih športnih površin v urbanem in naravnem okolju.

Ministrstvo bo sofinanciralo investicije občin, ki sodijo v enega izmed sklopov javnega razpisa:

  • sklop 1 – Investicije v obnovo javnih večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic
  • sklop 2 – Investicije v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin.

 

Skupno je na voljo 10.864.414 evrov sredstev za sofinanciranje investicij Sofinanciranje se bo začelo po podpisu pogodb z izbranimi občinami, pri čemer bo izbrani prijavitelj upravičen do povračila upravičenih stroškov za obdobje od 1. januarja 2023 dalje.

Naroči se na obvestila o novih razpisih