Krizno-likvidnostni kredit

Datum objave: 14.07.2023

Razpisni rok: 15.11.2023 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: Živa Ložar; 05 721 22 40 ali ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

P7E 2023 | Krizno-likvidnostni kredit

Na voljo so hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  (možnost oddaje ene vloge)
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  2–7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev
  (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,6 %
 • Zavarovanje:
  8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Višina kredita ne sme presegati 30 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor »de minimis«

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

 • od 01.01.2023 do 31.05.2024

Razpisni roki

 • 5.9.2023 do 14.00 ure
 • 15.11.2023 do 14.00 ure
 • oziroma do porabe vseh sredstev

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih