Za mlade kmete več kot 12 milijonov evrov

Datum objave: 18.08.2023

Razpisni rok: 21.09.2023

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis v novem programskem obdobju za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023. Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti s ciljem izboljšanja starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

 

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti. Znesek podpore v tem sklopu znaša od 40.000 do 57.000 evrov,
  • na 2. sklop lahko vložijo vlogo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje ali upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso vložili vloge na 1. sklop. Znesek podpore v tem sklopu znaša od 18.600 do 31.920 evrov.

 

Pogoji za dodelitev sredstev:

  • upravičenec je kmet, samostojni podjetnik posameznik in družbenik enoosebne gospodarske družbe, ki je na dan vložitve vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let,
  • ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in
  • je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva.

 

Vložitev vloge poteka od 29.8. do 21.9.2023.

Naroči se na obvestila o novih razpisih