PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO NA RAZPIS SOFINANCIRANJE OBRESTI PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU PRIMORSKO‐NOTRANJSKE REGIJE 2023 ZA UPRAVIČENCE IZ OBČIN BLOKE IN LOŠKA DOLINA

Datum objave: 13.10.2023

Razpisni rok: 23.10.2023

Naročnik:

Kontaktni podatki: ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

Na podlagi določil Razpisa za sofinanciranje obresti podjetniških kreditov v Primorsko-notranjski regiji 2023 o podaljšanju roka za oddajo vlog, se za upravičence iz OBČINE BLOKE in za upravičence iz OBČINE LOŠKA DOLINA PODALJŠA rok prijave do vključno 23. 10. 2023, do 24.00 ure. Za ostale upravičence ostaja rok prijave do vključno 13. 10. 2023, do 24.00 ure.

Razpis je namenjen pospeševanju razvoja malega gospodarstva z namenom preprečevanja finančne izključenosti pri financiranju ter omogočanju lažjega dostopa do finančnih virov.

Upravičenci:

Na podaljšani rok razpisa se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu ter imajo sedež v občini Bloke in občini Loška dolina.

Upravičeni stroški so nastale in plačane obresti posameznega podjetniškega kredita od 1. oktobra 2022 do 30. septembra 2023.

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen podjetniški kredit ne sme znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti upravičenega obdobja za posamezen kredit. Vsak upravičenec lahko odda največ tri vloge.

Podaljšani rok za oddajo vlog za upravičence iz OBČINE BLOKE in za upravičence iz OBČINE LOŠKA DOLINA je ponedeljek, 23. 10. 2023 do 24.00 ure.

Dodatne informacije dobite na:

- elektronskem naslovu: ziva@rra-zk.si ali na info@rra-zk.si,

- telefonski številki: 05/721 22 40 (Živa Ložar),

- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka.

 

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih