Mikroposojila za majhne kmetije in mlade kmete

Datum objave: 13.10.2023

Razpisni rok: 17.05.2024 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: info@srrs.si, 01 836 19 53

Povezava na razpis

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je objavil  Javni razpis za finančni produkt AGRO FI mikro, ki je namenjen majhnim kmetijam in mladim kmetom. Gre za finančni instrument v kmetijstvu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) s SRRS kot izvajalcem finančnih inštrumentov vzpostavilo kot odgovor na prepoznane potrebe kmetovalcev po dostopnejših povratnih oblikah financiranja projektov in naložb v rast in razvoj.

 

Prednosti finančnega produkta:

  • mikroposojilo v višini od 5.000 do 25. 000 evrov,
  • brezobrestno mikroposojilo,
  • doba vračanja najmanj 12 mesecev in največ 60 mesecev od datuma podpisa pogodbe, moratorij na odplačilo glavnice največ 12 mesecev in
  • brez stroškov dodelitve, sklepanja, vodenja ter predčasnega vračila mikroposojila.

 

Vlogo na razpis je možno oddati v obdobju od 30. 10. 2023 do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev preko aplikacije www.r-sklad.si. Razpisanih je 945.000 evrov proračunskih sredstev.
 

Naroči se na obvestila o novih razpisih