Javni razpis NVO23 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju podnebnih sprememb

Datum objave: 01.12.2023

Razpisni rok: 05.01.2024

Naročnik: Eko sklad RS

Kontaktni podatki: ekosklad@ekosklad.si

Povezava na razpis

Razpis je namenjen sofinanciranju eno in dvoletnih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

  1. blaženje podnebnih sprememb,
  2. učinkovita raba energije, vključno z energetsko revščino,
  3. trajnostna mobilnost, vključno z mobilnostno revščino,
  4. varstvo okolja ali urejanje prostora v povezavi s podnebnimi spremembami,
  5. prilagajanje podnebnim spremembam, vključno z na naravi temelječimi rešitvami in krepitvijo biodiverzitete,
  6. trajnostna potrošnja in prehrana

Višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem javnem razpisu je skupaj 970.000 EUR iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Od tega bo do 300.000 EUR namenjenih manjšim projektom, do 670.000 EUR pa večjim projektom. Sofinancirani bodo:

- manjši projekti: predvideno trajanje 12 mesecev in sofinanciranje od 10.000 do 20.000 EUR;

- večji projekti: predvideno trajanje 24 mesecev in sofinanciranje od 20.000,01 EUR do 200.000 EUR.

Naroči se na obvestila o novih razpisih