Javni poziv ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine

Datum objave: 01.12.2023

Razpisni rok: 05.01.2024

Naročnik: Eko sklad RS

Kontaktni podatki: 01 241 48 44, zer@ekosklad.si

Povezava na razpis

V okviru javnega poziva za energetsko revna gospodinjstva bo možno pridobiti spodbudo v višini do 18.000 EUR oz. do 12.000 EUR za toplotno izolacijo streh, fasad, vgradnjo energetsko učinkovitih oken, zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso ter za druge energetsko varčne rešitve.

Na javni poziv se bodo lahko prijavili tisti, ki so vsaj polovični lastniki stanovanjskih stavb oz. stanovanj, ki so materialno ogroženi in živijo v stavbah, ki so resnično v slabem stanju in potrebne energetske prenove. 

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije. Investicije bodo lahko izvedene na eno- ali dvostanovanjskih stavbah oz. na večstanovanjskih stavbah, in sicer se spodbuda lahko dodeli za izvedbo enega ali kombinacijo ukrepov od A do G ali samo za izvedbo ukrepa G (lahko v kombinaciji z ukrepom F).:

A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B. toplotna izolacija zunanjih sten,

C. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,

D. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,

E. vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode,

F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

G. zamenjava stare kurilne naprave z novo na leseno biomaso.

 

Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacijo ukrepov od A do G znaša do 100 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000 EUR (z DDV) oz. v primeru dodelitve spodbude izključno za izvedbo ukrepa G, ne več kot 12.000 EUR (z DDV).

Ključna novost javnega poziva je, da je vsem tistim vlagateljem, ki se sami v postopku pridobitve spodbude in izvedbe prenove stavbe (to je od priprave vloge na javni poziv do izvedbe investicije) ne znajdejo, zagotovljena tudi pomoč. To pomoč bodo nudili t.i. koordinatorji, ki jih je Eko sklad izbral in so uvrščeni na seznamu objavljenem na spletni strani Eko sklada. V okviru tega javnega poziva pa bodo vključeni tudi energetski svetovalci mreže ENSVET, ki bodo vlagateljem svetovali ter izvajali nadzor pri izvedbi ukrepov.

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih