Razpis za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva v letu 2023

Datum objave: 13.12.2023

Razpisni rok: 01.03.2024

Naročnik: Štaajerska gospodarska zbornica

Kontaktni podatki: +38630 667 725, srip@stajerskagz.si

Povezava na razpis

Štajerska gospodarska zbornica kot upravičenka Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo)  zbira prijave na razpis za najboljše inventivne rešitve na področju krožnega gospodarstva za leto 2023. Posamezniki, gospodarske družbe in raziskovalne institucije lahko svoje inventivne rešitve prijavijo do vključno 1. marca 2024.  

 

Namen razpisa je spodbujati razvoj invencij na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji. Predvsem pa posameznikom, podjetjem in raziskovalnim organizacijam, ki aktivno prispevajo k razvoju in raziskovanju na področju krožnega gospodarstva, omogočiti boljšo prepoznavnost in priznanje za prebojne ideje in razvoj.

 

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, javne-raziskovalne organizacije, samostojni podjetniki, samostojni inventorji (fizične osebe) ali druge organizacijske oblike z območja Republike Slovenije.

 

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inventivnih rešitev:

– nova ideja o novem izdelku ali procesu ali preprosto izboljšava za že znani izdelek, storitev ali proces, ki prispeva k prehodu v krožno gospodarstvo,

– lahko se osredotoča na spremembe v oblikovanju proizvoda v smeri krožnega dizajna,

– nova ideja, ki odgovarja na potrebe družbe pri prehodu v krožno gospodarstvo.

Naroči se na obvestila o novih razpisih