Objavljen javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja

Datum objave: 01.03.2024

Razpisni rok: 07.06.2024

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kontaktni podatki: 01 580 77 92, aktrp@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo dejavnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Pogoji za dodelitev sredstev prenosniku so:

  • vlagatelj je prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki je fizična oseba in izvaja dejavnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika,
  • v register kmetijskih gospodarstev (RKG) je bil vpisan kot nosilec prenesenega kmetijskega gospodarstva v skupnem trajanju najmanj 10 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je bil vključen v skupnem trajanju najmanj sedem let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • pred oddajo vloge na javni razpis je najmanj petkrat oddal zbirno vlogo za preneseno kmetijsko gospodarstvo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike, ali predpisom, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno leto,
  • vlogi na javni razpis je priložil program izvajanja dejavnosti prenosa znanja in izkušenj, s katerim se strinja tudi prevzemnik, kar dokazuje z izjavo,
  • prevzemniku je bila izdana odločba o pravici do podpore iz naslova podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in je vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ali je ob oddaji vloge na javni razpis podal izjavo, da se bo v tovrstna zavarovanja vključil v treh mesecih od oddaje vloge na javni razpis.

 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.294.000 evrov. Vlogo na javni razpis bo mogoče oddati od 25. marca 2024, od 8. ure, do vključno 7. junija 2024, do 14. ure.

Naroči se na obvestila o novih razpisih