Sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije

Datum objave: 01.03.2024

Razpisni rok: 10.02.2025

Naročnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Kontaktni podatki: se-noo.mope@gov.si

Povezava na razpis

Cilj javnega razpisa je izgradnja novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije (z ali brez baterijskih hranilnikov) na obstoječih javnih stavbah in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občine in/ali države za namen samooskrbe z električno energijo.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno en megavat, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

 

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 20.000.000 evrov v obdobju od 2024 do 2026.

 

Roki za oddajo vlog so: 15.4.2024, 2.9.2024 in 10.2.2025.

Naroči se na obvestila o novih razpisih