Javni razpis PONI PRIMORSKO-NOTRANJSKA – 2. skupina

Datum objave: 19.03.2024

Razpisni rok: 22.04.2024

Naročnik: RRA Zeleni kras

Kontaktni podatki: tadeja@rra-zk.si, ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

RRA Zeleni kras z dnem 19.3.2024 objavlja drugi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Primorsko-notranjski regiji (PONI PRIMORSKO-NOTRANJSKA), katerega glavni cilj je, da udeleženci* programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. RRA Zeleni kras v okviru projekta zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 6 občin Primorsko-notranjske regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma s 1. 6. 2024, vendar samo v primeru, da bodo zagotovljena sredstva s strani financerja.

Pogoji za vključitev:

 • Poslovna ideja.
 • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin Primorsko-notranjske regije.
 • Kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program PONI ali Podjetno v svet podjetništva.
 • Kandidat ima poravnane vse zapadle obveznosti do države.
 • Kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Primorsko-notranjski regiji.
 • Izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA Zeleni kras, d.o.o.

Rok za prijavo na javni razpis je 22. 4. 2024, do 12.00 ure.

Prijavitelj mora ob prijavi predložiti:

 • prijavni obrazec,
 • europass življenjepis oz. osebno pisno predstavitev.

Prijavitelj bo na razgovoru s predstavnikom izvajalca zagotovil vpogled v dokazila o izpolnjevanju pogoja o stalnem ali začasnem prebivališču (potrdilo) in o dosedanji nevključenosti v operacijo Podjetno v svet podjetništva ali projekt PONI (izpis obdobij zavarovanja v RS, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci)

Svetujemo, da pri prijavi sledite naslednjim korakom:

 • Natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI PRIMORSKO-NOTRANJSKA – 2. skupina.
 • Izpolnite Prijavni obrazec – 2. skupina.
 • V informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI PRIMORSKO-NOTRANJSKA (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
 • Natisnite izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa – ovojnica mora biti obvezno označena z opremo ovojnice.

Vsi potencialni prijavitelji vabljeni na predstavitev projekta, ki bo potekala v sredini meseca aprila 2024. Informacije o predstavitvi bodo objavljene na spletni strani www.rra-zk.si

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 19. 4. 2024 med 7.00 in 11.00 uro ter med 12:00 in 14:00, po elektronski pošti info@rra-zk.si, ziva@rra-zk.si ali tadeja@rra-zk.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. december 2024 – 31. december 2029

*V dokumentaciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih