Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+

Datum objave: 15.03.2024

Razpisni rok: 15.04.2024

Naročnik: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kontaktni podatki: gp.mddsz@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (VGC+), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam.

 

Prijavitelj mora v VGC+ zagotavljati naslednje obvezne vsebine, namenjene večji socialni vključenosti ciljnih skupin:

  1. neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko določeno in ciljnim skupinam predstavlja ustvarjanje in/ali vzdrževanje socialne mreže.
  2. informiranje uporabnikov: VGC+ mora delovati kot informacijsko središče, kar pomeni, da mora uporabnikom posredovati informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav.

 

Na javnem razpisu mora kandidirati prijavitelj skupaj z vsaj enim projektnim partnerjem, projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri pravne osebe (prijavitelj in največ trije projektni partnerji). Namen projektnega partnerstva je, da prijavitelj in projektni partnerji s projektom pokrijejo čim širše teritorialno območje znotraj geografske enote.

Naroči se na obvestila o novih razpisih