SOFINANCIRANJE OBRESTI PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU PRIMORSKO‐NOTRANJSKE REGIJE 2024

Datum objave: 15.05.2024

Razpisni rok: 03.06.2024

Naročnik:

Kontaktni podatki: tjasa@rra-zk.si, info@rra-zk.si

Povezava na razpis

Podjetja, podjetniki, socialna podjetja vabljeni k prijavi na razpis Sofinanciranje obresti podjetniških kreditov v Primorsko-notranjski regiji!

Razpis je namenjen pospeševanju razvoja malega gospodarstva z namenom preprečevanja finančne izključenosti pri financiranju ter omogočanju lažjega dostopa do finančnih virov.

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, samostojni podjetniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu ter imajo sedež v eni izmed naslednjih občin: občina Bloke, občina Cerknica, občina Ilirska Bistrica, občina Pivka ali občina Postojna.

Upravičeni stroški so nastale in plačane obresti posameznega podjetniškega kredita od 1. oktobra 2023 do 30. septembra 2024.

Skupna višina odobrenih sredstev za posamezen podjetniški kredit ne sme znašati manj kot 100,00 EUR in ne več kot 1.600,00 EUR oz. 75% vseh plačanih obresti upravičenega obdobja za posamezen kredit. Vsak upravičenec lahko odda največ dve vlogi.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 3. 6. 2024 do 24.00 ure.

Dodatne informacije dobite na:

- elektronskem naslovu: tjasa@rra-zk.si ali na info@rra-zk.si,

- telefonski številki: 05/721 22 48 (Tjaša Fajdiga),

- sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka,

- v objavljenem povabilu.

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih