Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024

Datum objave: 07.06.2024

Razpisni rok: 07.08.2024

Naročnik: Ministrstvo za javno upravo

Kontaktni podatki: gp.mju@gov.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja. Sofinanciranih bo predvidoma 120 delovnih mest v nevladnih organizacijah (SKLOP A) in 60 delovnih mest mentorjev oziroma koordinatorjev prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah (SKLOP B). Delovno mesto znotraj posamezne vloge bo ministrstvo sofinanciralo štiriindvajset mesecev.

 

Upravičeni prijavitelji

Ciljni skupini javnega razpisa se razlikujeta glede na SKLOP A in B, in sicer:

  • SKLOP A: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18). Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj le skupaj s partnerji, ki tako skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oz. konzorcij. Konzorcij lahko sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev).
  • SKLOP B: nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij ter organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15). Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcijsko partnerstvo oz konzorcij. V primeru konzorcija lahko le-tega sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet partnerjev).

 

Ministrstvo bo 20. 6. 2024 organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Ura delavnice in lokacija bosta sporočeni naknadno. 

Rok za oddajo vlog: 7.8.2024

 

Naroči se na obvestila o novih razpisih