MIKROKREDITI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA PONOVNO NA VOLJO!

Datum objave: 22.01.2019

Razpisni rok: 07.05.2019

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si ali ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

MIKROKREDITI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA PONOVNO NA VOLJO!

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu št. 22/2019 z dne 05.04.2019 ter na svoji spletni strani ponovno objavil Javni razpis P7 – 2 2019 Mikrokrediti

Kreditni pogoji:

 • najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000,00 EUR;
 • obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %;
 • minimalno zavarovanje je 5 menic podjetja;
 • črpanje je namensko;
 • kredit krije 100% vrednosti upravičenih stroškov kredita;
 • rok vračila kredita je 2, 3, 4 ali 5 let, odplačilo je v enakih mesečnih obrokih;
 • moratorij traja do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe kredita.

 

Upravičeni stroški:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc)
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev
 • stroški  dela  (neto  plača,  dohodnina,  prispevki  iz  in  na  plačo, povračilo stroškov  prevoza  na  delo  in  z  dela,  stroški  prehrane med delom).

Prijavni roki so: 15.04, 25.04., 09.05., 23.05., 06.06., 20.06. in 04.07.2019.

Več o javnem razpisu najdete tukaj, za več informacij se lahko obrnete na Slovenski podjetniški sklad. Za pripravo vloge poskrbimo tudi na RRA Zeleni kras, kontaktna oseba: Živa Ložar (mail: ziva@rra-zk.si, tel. št. 05 721 22 40).

Naroči se na obvestila o novih razpisih