Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Datum objave: 28.12.2018

Razpisni rok: 28.02.2019

Naročnik: Ekosklad

Kontaktni podatki: 01/ 241 48 20

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:
1.    ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2.    informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3.    informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
4.    ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
5.    učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
6.    trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Višina sredstev za razpisano vsebino po predmetnem javnem razpisu je skupaj 550.000 EUR iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ 120.000 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta.

Naroči se na obvestila o novih razpisih