Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Datum objave: 04.03.2019

Razpisni rok: 30.09.2020 oziroma do porabe sredstev

Naročnik:

Kontaktni podatki: Tadeja Pecman Penko, tel. št. 05 721 22 32, mail: tadeja@rra-zk.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

 

Razpisno dokumentacijo sestavljajo spodaj navedeni obrazci:

1.    Obrazec št. 1 - Prijavni obrazec

2.    Obrazec št. 2 - Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov

3.    Obrazec št. 3 - Poročilo o opravljeni delovni praksi

4.    Obrazec št. 4 - Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij

5.    Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2019/2020

6.    Priloga št. 2 - Poimenski seznam štipendistov z višino kadrovske štipendije in sofinanciranja za posameznega štipendista za šolsko/študijsko leto 2019/2020

7.    Priloga št. 3 - Vzorec pogodbe o kadrovskem štipendiranju

8.    Priloga št. 4 - Označba vloge (prijavitelj izpolni obrazec in ga prilepi na ovojnico)

9.    Priloga št. 5 – Kontrolna lista (pomoč prijavitelju pri pripravi prijave na javni razpis)

 

Politika štipendiranja 2015-2019

Javni razpis za delodajalce 2019_2020

Naroči se na obvestila o novih razpisih