JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022, RAZPIS ZAPRT

Datum objave: 23.11.2020

Razpisni rok: 31.05.2021 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: RRA Zeleni kras, d.o.o.

Kontaktni podatki: Tadeja Pecman Penko, tel. št. 05 721 22 32, mail: tadeja@rra-zk.si; Živa Ložar, tel. št. 05 721 22 40, mail: ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2021/2022, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

 

PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Primorsko-notranjske regije (področje občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna), ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2021/2022.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru ŠTIPENDIJSKE SHEME PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE za šolsko/študijsko leto 2021/2022, vendar pa je pogoj za prijavo.

 

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni prilogo - prijavni obrazec na javni poziv 2021/2022, ki je sestavni del tega javnega poziva.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna 1, 6257 Pivka na tri možne načine:

  • osebno vsak delovni dan med 8. in 14. uro na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o.,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež RRA Zeleni kras, d.o.o.,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: tadeja@rra-zk.si

 

ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt 30.9.2022 oz. do porabe sredstev.

 

JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) / www.jpi-sklad.si /  Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica.

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na RRA Zeleni kras d.o.o. in  Skladu, ne bo pa  javno objavljena na spletnih straneh.

Zbir kadrovskih štipendij delodajalcev bo namenjen izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih