Pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna

Datum objave: 15.06.2012

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Občina Postojna

Kontaktni podatki: Tatjana Rolih

Povezava na razpis

Občina Postojna je v petek, 15. junija 2012, v Ur. listu RS, št. 45, objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja v Občini Postojna v letu 2012 z namenom razvoja podjetništva, spodbujanja nastajanja novih delovnih mest v malem gospodarstvu, zmanjševanja brezposelnosti. Enkratna nepovratna pomoč je namenjena ustanovitvi podjetja in zagonu poslovanja v obliki povračila plač, prispevkov in davkov iz plač na začetku poslovanja.
Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem letu (od 1.1.2012 dalje) in imajo stalno bivališče, sedež in poslovne prostore na območju občine Postojna.
Višina razpoložljivih sredstev znaša 13.735,08 EUR. Rok za oddajo vlog je odprt do porabe sredstev.

Naroči se na obvestila o novih razpisih