Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda - 47SUB-EPPO17

Datum objave: 21.04.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Ekosklad

Kontaktni podatki: ekosklad@ekosklad.si, 01/241-48-20

Povezava na razpis

Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem na območju Republike Slovenije  za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju. Energetski pregled mora biti izveden po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne pomoči

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 300.000,00 EUR. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.

Naroči se na obvestila o novih razpisih