Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

Datum objave: 21.04.2017

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalni razvojni skald

Kontaktni podatki: info@regionalnisklad.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 5.000.000,00 EUR. Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80% vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 150.000,00 EUR.

Za pravočasno vlogo se šteje vloga z datumom na ovojnici od vključno 22. 5. 2017 dalje.

Naroči se na obvestila o novih razpisih