Javni razpis Podpora podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Datum objave: 06.12.2019

Razpisni rok: 30.11.2021

Naročnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kontaktni podatki: gp.mgrt@gov.si

Povezava na razpis

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe ener­gije in snovi.

 

Upravičeni stroški: celovita energetska obnova stavb, obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

 

Sedež oz. poslovna enota prijavitelja mora biti OBVEZNO v eni izmed občin  na obmejnih problemskih območjih. V Primorsko-notranjski regiji so to: Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

 

Vrednost javnega razpisa znaša dobrih 21,5 milijona evrov. Načrtovana vrednost operacije mora znašati naj­manj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR, kolikor znaša največja intenzivnost državne pomoči, ki je določena s shemo državne pomoči de minimis, ob upoštevanju pogojev glede dodeljevanja pomoči enotnemu podjetju.

 

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

– rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,

– rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020,

– rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.

Naroči se na obvestila o novih razpisih