Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Datum objave: 08.05.2020

Razpisni rok: do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: info@regionalnisklad.si, 01 836-19-53

Povezava na razpis

Po javnem razpisu so razpisana ugodna posojila v višini 3.000.000 evrov za sofinanciranje obratnih sredstev kmetijskih gospodarstev. Sredstva so namenjena vzpostaviti tekočega poslovanja kmetij, ki so se zaradi razglasitve epidemije COVID-19 znašle v situaciji, ko ne morejo zagotoviti zadostnih sredstev za gnojila, fitofarmacevtska sredstva, krmo, gorivo, transportne stroške, stroške dela idr.

Vlagatelji lahko zaprosijo za posojilo v višini od 5.000 do 50.000 evrov


Roki za oddajo vloge so: 15. 5. 2020, 12. 6. 2020, 10. 7. 2020, 7. 8. 2020 in 4. 9. 2020.

Naroči se na obvestila o novih razpisih