Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3

Datum objave: 26.02.2021

Razpisni rok: 07.06.2021

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836-19-53

Povezava na razpis

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

 

Upravičeni prijavitelji po podprogramu PF1 so:

 • Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot:
  • zavodi - javni zavodi in zavodi v zasebni lasti
  • javni raziskovalni zavodi
  • gospodarska zbornica
  • skladi
  • društva, zveze društev,
  • ustanove
 • ostale organizacije organizirane kot dobrodelne, nevladne ali študentske organizacije, sindikati, narodnostna skupnost

Upravičeni prijavitelji po podprogramu PF3 so:

 • subjekti, ki so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah
 • subjekti, ki so opredeljeni v Zakonu o zadrugah.

 

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2019.

Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša štiri milijone evrov. Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi­sa do posameznega razpisnega roka, in sicer

1. rok do 15. 3. 2021,

2. rok do 6. 4. 2021,

3. rok do 3. 5. 2021,

4. rok do 7. 6. 2021.

Naroči se na obvestila o novih razpisih