Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1

Datum objave: 18.06.2021

Razpisni rok: 15.10.2021

Naročnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Kontaktni podatki: 01/836 19 53, info@srrs.si

Povezava na razpis

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj  spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

– Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodar­stva,

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,

– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,

– Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.

 

Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi­sa do posameznega razpisnega roka, in sicer

1. rok do 5. 7. 2021,

2. rok do 2. 8. 2021,

3. rok do 20. 9. 2021,

4. rok do 25. 10. 2021.

Naroči se na obvestila o novih razpisih