JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023

Datum objave: 30.11.2021

Razpisni rok: 30.11.2022

Naročnik: RRA ZELENI KRAS, d.o.o.

Kontaktni podatki: Tadeja Pecman Penko, tel. št. 05 721 22 32, mail: tadeja@rra-zk.si

Povezava na razpis

Namen javnega poziva

Javni poziv je namenjen zbiranju vseh potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah s ciljem informiranja dijakov in študentov o razpoložljivih kadrovskih štipendijah delodajalcev ter usmerjanja le-teh k vpisu na izobraževalne programe, ki so najbolj zaposljivi. Delodajalcem pa želimo pomagati pri dolgoročnem načrtovanju in pridobitvi ustreznega kadra.

 

Način prijave na javni poziv

Delodajalec izpolni obrazec Priloga 1 – prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec delodajalec posreduje na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna 1, 6257 Pivka Pivka na tri možne načine:

  • osebno vsak delovni dan med 8. in 14. uro na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o.,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež RRA Zeleni kras, d.o.o.,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: tadeja@rra-zk.si

*Če delodajalec ne posluje z žigom, žig ni potreben, delodajalec pa dokumentaciji priloži izjavo, da ne posluje z žigom.

 

Rok za prijavo

Rok prijave je 30. 11. 2022.

 

Javna objava potreb po kadrovskih štipendijah

Če delodajalec (prijavitelj) na obrazcu označi, da želi javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah, bomo le-to objavili na:

- spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-stipendijska-shema/razpisi-in-pozivi

- v Izmenjevalnici na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, bomo prijavljeno potrebo samo evidentirali, ne bomo pa je javno objavili.

 

DODATNE INFORMACIJE lahko dobite na elektronskem naslovu:

 

 

 

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih