JAVNI POZIV HIBRIDIZACIJA SEKTORJA TURIZMA IN KULTURNIH IN KREATIVNIH INDUSTRIJ (KKI)

Datum objave: 22.02.2022

Razpisni rok: 22.03.2022

Naročnik: RRA Zeleni kras

Kontaktni podatki: mateja@rra-zk.si

Povezava na razpis

RRA Zeleni kras bo v okviru projekta CCI4TOURISM (Interreg Adrion) podprla manjše pilotne projekte, ki bodo ob sodelovanju dveh poslovnih subjektov iz turističnega in KKI sektorja razvili nove, inovativne storitve ali produkte.

V ta namen skupaj z Razvojno agencijo SORA iz Škofje Loke, ki je tudi partner omenjenega projekta, objavlja javni poziv za izbor pilotnih projektov, ki jih bosta naročnika finančno podprla. 

Izvedeni projekti bodo pokazali in preverili izvedljivost, učinkovitost in ponovljivost sodelovanja med turističnim in kreativnim sektorjem. Rezultati bodo ocenjeni na ravni konzorcija projektnega partnerstva in vključeni v transnacionalni akcijski načrt za razvoj trajnostnega turizma v jadransko-jonski regiji. 

Projekt delno financira Evropska unija v okviru programa INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program) 2014–2020.

Več o projektu: https://cci4tourism.adrioninterreg.eu/

Javni poziv

Popravek javnega poziva

Projektna prijavnica

Priloga 2

Priloga 3

T.3.3.2_ Javni razpis_objava rezultatov razpisa.pdf

Naroči se na obvestila o novih razpisih