P1 plus 2023 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Datum objave: 04.04.2023

Razpisni rok: 15.10.2023 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: Slovenski podjetniški sklad

Kontaktni podatki: Živa Ložar; 05 721 22 40 ali ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2023.

Upravičenci:

MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

 

Kreditni in garancijski pogoji:

  • Višina garancije  od 60 % do 80 %
  • Obrestna mera: 6-m EURIBOR + pribitek od 0,35 % do 0,85%

 

Upravičeni stroški:

  • za razvojne garancije:
    • stroški materialnih in nematerialnih investicij;
    • obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko  znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
  • za mikrogarancije:
    • obratna sredstva.

 

Prijavni roki so na 14 dni ali 1 mesec.

 

Za več informacij o razpisu smo vam na voljo tudi na RRA Zeleni kras na 05 721 22 40 ali ziva@rra-zk.si.

Naroči se na obvestila o novih razpisih