Objavljen javni razpis za okoljske in trajnostne znake za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Datum objave: 08.03.2024

Razpisni rok: 07.06.2024

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Kontaktni podatki: gp.mgts@gov.si

Povezava na razpis

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, Authentic Luxury, Hostelling International Quality & Sustainability, B Corp in Good Travel Seal.

 

Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.

 

Upravičeni so stroški pridobitve okoljskega/trajnostnega certifikata, vendar le tisti, ki so neposredno povezani s postopkom certificiranja. Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev pri izvedbi aktivnosti v postopku certificiranja znaka. Članarine in takse so prav tako upravičen strošek, tudi stroški označevalnih tabel.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša 300.000 evrov.

Naroči se na obvestila o novih razpisih