JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021, RAZPIS ZAPRT

Datum objave: 27.11.2019

Razpisni rok: 30.09.2020

Naročnik: RRA Zeleni kras d.o.o.

Kontaktni podatki: Tadeja Pecman Penko, tel. št. 05 721 22 32, mail: tadeja@rra-zk.si; Živa Ložar, tel. št. 05 721 22 40, mail: ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2020/2021, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

 

PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Primorsko-notranjske regije (področje občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna), ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2020/2021.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru ŠTIPENDIJSKE SHEME PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE za šolsko/študijsko leto 2020/2021, vendar pa je pogoj za prijavo.

 

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik prijavi potrebo po kadrovskih štipendijah tako, da izpolni Prilogo 1 -prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o. -  http://www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-stipendijska-shema/razpisi-in-pozivi  

Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna 1, 6257 Pivka na tri možne načine:

  • osebno vsak delovni dan med 8. in 14. uro na sedežu RRA Zeleni kras, d.o.o.,
  • pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež RRA Zeleni kras, d.o.o.,
  • pošlje skenirano prijavo na elektronski naslov: tadeja@rra-zk.si

 

ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt 30.09.2020 oz. do porabe sredstev.

 

JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile v zbiru prostih kadrovskih štipendij na spletni strani RRA Zeleni kras, d.o.o www.rra-zk.si/projekti/projekti-v-izvajanju/regijska-stipendijska-shema/razpisi-in-pozivi in na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) / www.jpi-sklad.si /  Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica.

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na RRA Zeleni kras d.o.o. in  Skladu, ne bo pa  javno objavljena na njunih spletnih straneh.

Zbir kadrovskih štipendij delodajalcev bo namenjen izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.

Dokumenti

Naroči se na obvestila o novih razpisih