Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Datum objave: 28.02.2020

Razpisni rok: 30.09.2021 oziroma do porabe sredstev

Naročnik: RRA Zeleni kras d.o.o.

Kontaktni podatki: Tadeja Pecman Penko, tel. št. 05 721 22 32, mail: tadeja@rra-zk.si; Živa Ložar, tel. št. 05 721 22 40, mail: ziva@rra-zk.si

Povezava na razpis

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Primorsko-notranjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2020/2021.

Razpisna dokumentacija bo objavljena od 1. 9. 2020 dalje, ko se razpis odpre.

 

Dokumenti