Zaključeni projekti

Kulturna dediščina | Turizem

Festival domačih okusov in tradicije

Sodelovanje LAS

Okolje in varovanje narave | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

NATURE&WILDLIFE

Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Človeški viri | Okolje in varovanje narave

Informacijska točka Europe Direct Primorsko-notranjske regije

Evropska Komisija

Gospodarstvo | Okolje in varovanje narave

ForBioEnergy

Interreg Mediteran

Kulturna dediščina | Turizem

MUSEUMCULTOUR (2012-2015), Muzeji bogatijo kulturni turizem

Jadranski čezmejni program IPA

Gospodarstvo | Človeški viri

SOCIONET

OP IPA Slovenija-Hrvaška 2013-2015

Gospodarstvo | Človeški viri | Okolje in varovanje narave

INNO GREEN - Spodbujanje inovativnosti in potenciala za zeleno podjetništvo

Horizon 2020

Podeželje

Z roko v roki do kakovostnih obrokov (2015)

EKSRP - kmetijski sklad

Gospodarstvo | Človeški viri

Podjetno v svet podjetništva 2014

Regionalni razvoj | Gospodarstvo

MEDOSSIC (2009 - 2011)

MEDITERAN

Človeški viri

Center vseživljenjskega učenja

Evropski socialni sklad

Gospodarstvo

SLOHRA GLOBALNET (2011 - 2012)

OP IPA Slovenija-Hrvaška 2013-2017

Človeški viri

GREENKARST Man (2012)

Leonardo da Vinci

Okolje in varovanje narave

WASMAN (2009 - 2012)

Interreg Mediterranean

Človeški viri | Okolje in varovanje narave

MLADIEKOIN (2011 - 2013)

Interreg Slovenija-Hrvaška

Zeleni kras | Regionalni razvoj | Človeški viri | Okolje in varovanje narave | Kulturna dediščina | Turizem

Upravljanje z ekoregijo (2007 - 2009)

ERDF

Okolje in varovanje narave

Evropski park krasa 2008

Turizem

SLOHRA Heritage (2006 - 2007)

INTERREG III A Slovenia-Croatia

Gospodarstvo

SLOHRA ZONET (2007 - 2008)

Interreg Slovenija-Hrvaška

Človeški viri

IMMENSITY (2006 - 2008)

INTERREG III B – CADSES

Kulturna dediščina | Turizem

Prekrižane meje (2006 - 2008)

INTERREG III A, Sosedskega programa Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004 – 2006

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Človeški viri | Okolje in varovanje narave

Europe Direct (2004 - 2008)

Evropska Komisija

Gospodarstvo | Človeški viri

Ustvarjalni UPi (2004 - 2005)

Kulturna dediščina | Turizem

PRIMIS - Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin

Interreg V-A Italija-Slovenija

Zeleni kras | Gospodarstvo | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem

Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

EKSRP

Kulturna dediščina | Turizem

CCI4TOURISM - Kreativne in kulturne industrije za trajnostni turizem

INTERREG Jadransko-jonski Program ADRION

Turizem | Podeželje

EKSRP

Program razvoja podeželja 2014-2020

Turizem

Sustainable tourism

Interreg MED Programme

Turizem | Podeželje

Interaktivni turizem za vse

Človeški viri

D-CARE

Interreg Danube transnational Programme

Zeleni kras | Regionalni razvoj | Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Razvoj turistične ponudbe destinacije Zeleni kras - akronim: Zeleni kras 5.0

Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19

Zeleni kras | Turizem

Promocija turistične destinacije Zeleni kras

Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

Gospodarstvo | Človeški viri

PONI - Podjetno nad izzive

»Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostna os »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«

Regionalni razvoj | Kulturna dediščina | Podeželje

S ČEBELAMI DO ZNANJA

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Turizem | Podeželje

Biti na konju

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Turizem | Podeželje

EKO KROŽNA DEGUSTACIJSKA POT TREH OBČIN

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Zeleni kras | Regionalni razvoj | Okolje in varovanje narave | Turizem | Podeželje

V NARAVO S KOLESOM

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.