POZIV LOKALNIM TURISTIČNIM VODNIKOM

RRA Zeleni kras bo v sodelovanju partnerji v projektu čezmejnega sodelovanja NATURE&WILDLIFE organizirala usposabljanje za turistične vodnike-interpretatorje. Usposabljanje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del obsega 40 urno usposabljanje po programu Evropskega združenja za interpretacijo dediščine (Interpret Europe). Udeleženci programa bodo s pomočjo praktičnih vaj in napotkov pridobili kompetence, ki bodo dopolnile znanje s področja vodenja ter dale vpogled v nov način interpretacije naravne in kulturne dediščine. Drugi del obsega do 30 urni program usposabljanja iz naravovarstvenih vsebin in prve pomoči in ga bodo izvajali posamezni strokovnjaki predavatelji. 

 

VEČ INFORMACIJ

 

PRIJAVNICA