Regijska garancijska shema Primorsko-notranjske regije

Področje

Gospodarstvo

Opis

Regijska garancijska shema predstavlja instrument finanče vzpodbude za malo gospodarstvo, ki so ga država in lokalne skupnosti prenesle na nivo regije. Deluje na osnovi zelo enostavnega mehanizma; s svojim premoženjem nudi posojila in garancijo za zaprošeno posojilo.

Prednosti tovrstnega spodbujanja podjetništva je veliko:

  • ker cilj garancijske sheme ni pridobivanje dobička, lahko podjetja pridobijo posojila in jamstva zanje pod najugodnejšimi pogoji,
  • naložbeno tveganje je manjše, saj programe hkrati ocenjujejo RRA Zeleni kras, d.o.o., banke in sami podjetniki, 
  • RRA Zeleni kras, d.o.o. investitorjem ponuja tudi vse potrebne informacije in strokovno pomoč.

Z izdajanjem garancij za posojila, ki jih posojilojemalci najamejo pri izbrani banki, želimo z garancijsko shemo povečati dostopnost do posojil sektorju malega gospodarstva, saj je zavarovanje posojila še vedno eden izmed ključnih problemov za enote malega gospodarstva. Prednost take oblike financiranja pa predstavljajo tudi ugodne obrestne mere in manjši stroški najema posojila.

Dokumenti

Za dodatne informacije smo dosegljivi na naslednjih kontaktih: