Skupno upravljanje in trajnostni razvoj turističnega produkta \"Explore the Wondernature 4.0\"EWN 4.0

Program

Interreg Slovenija- Hrvaška

Trajanje

od 22.06.2023 do 01.01.2026

Področje

Zeleni kras | Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Človeški viri | Okolje in varovanje narave | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Opis

S predlaganim projektom Skupno upravljanje in trajnostni razvoj turističnega produkta "Explore the Wondernature 4.0" (akronim EWN 4.0) bomo nadgradili in razširili dosežke našega prejšnjega projekta "Nature&Wildlife" ter utrdili čezmejno sodelovanje med območji Zelenega krasa in Gorskega Kotarja s ciljem razvoja trajnostnega turizma, ki temelji na načelih odpornosti, ozelenitve, razvoju lokalnega gospodarskega razvoja in regenerativnega turizma.

RRA Zeleni kras je vodilni partner projekta, ostali projektni partnerji pa so: Notranjski regijski park, Javni zavod Snežnik, Narodni park Risnjak, Turistična skupnost Gorski Kotar in RRA Prigoda.