GREENSMES

Program

IPA ADRION

Področje

Regionalni razvoj | Gospodarstvo | Okolje in varovanje narave

Opis

 

Projekt se bo predvidoma začel izvajati v jeseni 2024.

Spodbujal bo partnerstva med raziskavami in razvojem, industrijo, podpornimi organizacijami za podjetja in javnimi organi za spodbujanje priložnosti za skupni razvoj, inovacije in izvajanje zelenih rešitev v najbolj zahtevnih sektorjih strategij pametne specializacije. S ponudbo programov za krepitev zmogljivosti in priložnosti za sodelovanje, ki temeljijo na najsodobnejšem zelenem gospodarstvu na območju IPA ADRION, bo projekt povečal ozaveščenost, okrepil znanje in zagotovil smernice za sprejemanje okolju prijaznih in trajnostnih rešitev v MSP.

 

Sicer se projekt osredotoča na skupne teritorialne izzive spodbujanja zelenih inovacij v podjetjih znotraj območja IPA ADRION, in je namenjen krepitvi inovacijskih zmogljivosti v regiji IPA ADRION prek transnacionalnih sinergij štirih vijačnic, z navzkrižnim sodelovanjem med sodelujočimi državami in regijami na področju zelenega prehoda in čiste tehnologije, podpore in izpopolnjevanjem MSP, izgradnje inovacijskega ekosistema in razvoja podeželja.