Kal v Hruševju (1.1.2011 - 15-6-2012)

Trajanje

od 01.01.2011 do 15.06.2012

Opis

Člani Agrarne skupnosti Hruševje in tudi ostali vaščani si želijo obnoviti kal, ki se nahaja na robu vasi Hruševje. Gre za pomembno dediščino kraja, tako naravno kot kulturno. Kal je del kulturne krajine, kot življenjsko okolje za rastline in živali pa povečuje biološko raznovrstnost. Kalu bomo dodali tudi izobraževalno vsebino, saj kal predstavlja zaokroženi, celoviti ekosistemi, ki lepo ponazarja biotsko pestrost, življenjski prostor rastlin in živali, kroženje snovi v ekosistemu, prehranjevalne verige in naravne procese ter spremembe skozi letne čase. Šola v Hruševju bo imela kal lahko kot učilnico v naravi, kjer bodo učenci spoznali vrste in naravne procese ter hkrati izoblikovali odgovoren odnos do življenja v kalih. Otroška radovednost, ki se sprošča ob kalih je lahko tudi začetna stopnja raziskovalnega dela. Obenem bo projekt združil vaščane – saj nameravamo nekatera dela opraviti prostovoljno.

Z obnovo kala bomo izboljšali kvaliteto bivanja na podeželju – vaščani bodo tako imeli na voljo nov prostor za druženje, mladi bodo lahko raziskovali življenje v in ob kalu.

Z obnovo kala bomo povečali število živalskih in rastlinskih vrst, ter tako izboljšali biotsko raznovrstnost okolja s tem bomo prispevali k ohranjanju kulturne krajine in varovanju okolja.

Obnovljen kal innjegova okolica bosta omogočala  izobraževalne aktivnosti (delavnice na prostem, informativne brošure o kalu), ki bodo mladim invaščanom prinašale nova znanje.

Nosilec projekta: Agrarna skupnost Hruševje

Partnerji: Gasilsko društvo Hruševje

Sodelovanje pri izvedbi projekta: RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.

Vir financiranja: LEADER PROGRAM