Projekt Kruh nas povezuje

Program

LEADER/CLLD

Trajanje

od 01.06.2022 do 30.06.2023

Področje

Človeški viri | Kulturna dediščina | Turizem | Podeželje

Opis

Namen projekta je oblikovati nove storitve in programe vključenih partnerjev, katerih povezovalna nit je kruh.

Cilj projekta je vključevanje nesnovne kulturne dediščine v turizem, obogatitev gostinske ponudbe z novimi vrstami kruha in drugimi pekovskimi izdelki, dopolnitev degustacij z različnimi vrstami kruha domačih žit, dopolnjevanje turistične ponudbe z delavnicami priprave in peke kruha ter zgodbarjenje.

Projekt kot zunanji izvajalec vodi RRA Zeleni kras, v njem pa sodelujejo Vascom, zavod za informiranje in videoprodukcij, Pivka (vodilni partner), Simon Urbančič, s.p. iz Ilirske Bistrice, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica in Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna.

Skupna vrednost projekta znaša 80.638,05 €. 

Glavne aktivnosti:

  • Nakup ustrezne opreme
  • Dokumentarni film o mlinih, pripravi kruha nekoč in danes
  • Publikacija o kruhu nekoč in danes
  • Delavnice o pripravi kruha za različne ciljne skupine
  • Razvoj nove storitve, doživljajske delavnice priprave kruha
  • Postavitev kogeneracijske peči za soproizvodnjo elektrike in toplote pri turističnem ponudniku